Európai beruházási terv: Kérdések és válaszok

Platform egy beruházási projekt létrehozásához

A Bizottság — a költségvetési források szűkösségét szem előtt tartva — ősszel előterjeszti az ESBA működésének meghosszabbítására vonatkozó jogalkotási javaslatokat. Az ESBA egyik legkiemelkedőbb sikere, hogy a közvetítő bankok Unió-szerte élénk érdeklődést tanúsítottak az ESBA kkv-kerete iránt, amely a kkv-k számára biztosít finanszírozást, és abban tevékenyen részt is vettek. Ez a lehetőség a jelenlegi kereteken belül hamarosan kibővül, ami valamennyi tagállam kkv-i és közepes piaci tőkeértékű vállalatai számára előnyös lesz.

A Bizottság az ESBA irányítóbizottságával együttműködve, az ESBA-rendelet által biztosított valamennyi lehetőséget kihasználva a kkv-keret megerősítésére fog törekedni. A Platform egy beruházási projekt létrehozásához meg fogja vizsgálni egy ESBA-jellegű modell alkalmazásának lehetőségét a fejlődő harmadik országokban megvalósuló beruházások tekintetében.

Még egyszerűbbé válik az ESBA-támogatás és az esb-alapok ötvözése, és megszűnnek az ilyen forrásötvözés jogi és egyéb akadályai. Megerősítik a Tanácsadó Platformot, hogy képes legyen fokozni helyi jelenlétét és szorosabbra fűzni a nemzeti platform egy beruházási projekt létrehozásához bankokkal folytatott együttműködést.

Változatlanul ösztönözni fogják a beruházási platformok létrehozását, amiből a Bizottság, az EBB csoport, a nemzeti fejlesztési bankok és más érintett szereplők is tevékenyen kiveszik majd részüket.

Ez különösen fontos a kis projektek számára, hogy méretgazdaságossá és a befektetők számára vonzóvá válhassanak. A Bizottság további intézkedéseket fog hozni az egységes piac tekintetében meghatározott prioritások jegyében.

Az Eurostattal együtt tovább fogja egyértelműsíteni a köz-magán társulások számviteli platform egy beruházási projekt létrehozásához, és adott esetben felülvizsgálja a vonatkozó iránymutatást.

A tagállamoknak szintén világos prioritásokat kell kijelölniük, a Tanácsadó Platform segítségének igénybevételével konkrét beruházási projekteket platform egy beruházási projekt létrehozásához előkészíteniük — kiváltképp ami a határokon átnyúló projekteket illeti — és optimálisan kell strukturálniuk projektjeiket, hogy ezáltal biztosítsák a pénzügyi eszközök jobb felhasználását.

Az európai szemeszter folyamatával összefüggésben a tagállamoknak a beruházás nemzeti akadályainak felszámolása érdekében végre kell hajtaniuk az országspecifikus ajánlásokat.

Az ESBA kevesebb opciók típusai opciók opció stílusok egyéves működése máris kézzelfogható eredményeket hozott: a három évre előirányzott milliárd EUR értékű új beruházásból már milliárd EUR összértékű beruházás mozgósítására lehet számítani. Az ESBA működése sikertörténet, épp ezért szeretnénk a kezdeti hároméves időszakon túl is kiterjeszteni.

Az ESBA működési idejének meghosszabbítása nem igényli a többéves pénzügyi keret módosítását. Hogyan bővíthető a kkv-keret a költségvetés növelése nélkül?

platform egy beruházási projekt létrehozásához szakértői vélemény a bináris opciókról

A sikerre való tekintettel a meglévő szabályozási kereten belül hamarosan bővíteni fogják az ESBA kkvkeretét — ennek előnyeit valamennyi tagállam kkv-i és közepes piaci tőkeértékű vállalatai igénybe vehetik.

Ez magában foglalja, hogy az uniós garanciából legfeljebb millió EUR-t az infrastrukturális és innovációs keretből a kkvkeretbe csoportosítanak át, továbbá az ESBA-garanciát az InnovFin és a COSME hitelgaranciaeszközök, valamint a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja EaSI kiegészítésére használják fel.

Ezáltal növekszik az említett eszközökkel kapcsolatos műveletek összesített nagyságrendje, és lehetővé válik, hogy az EBA jelentős mértékű többletfinanszírozást nyújtson további műveletek számára.

platform egy beruházási projekt létrehozásához mi a trend vonaldiagram

Hogyan vélekedik a Bizottság azokról a kritikákról, melyek szerint az EBB által nyújtott kölcsönök csupán a szokásos üzletmenet fenntartását szolgálják, és az ESBA-projektekből hiányzik az addicionalitás?

Az addicionalitás az ESBA-beruházások egyik fő ismérve. Az addicionalitás fogalma arra a követelményre utal, hogy egy projekt csak akkor választható ki, ha ESBA-támogatás nélkül egyáltalán nem vagy nem azonos formában valósult volna meg. Természetesen nem minden projekt ugyanolyan mértékben egyedülálló vagy innovatív, ám valamennyinek eleget kell tennie az addicionalitásra vonatkozó általános elvárásnak.

Az EBB emellett számottevően, évi 4—20 milliárd EUR összértékben bővítette 100 százalékos lehetőség különleges tevékenységét, amely a kockázatosabb projektekre irányul.

GROUP'S OF INTEREST AND THE SCP FOUNDATION

Az ESBA-projektek addicionalitása abban rejlik, hogy piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradóberuházási helyzetek kezelésére irányulnak, és az adott időszakban az ESBA támogatása nélkül az EBB elvileg egyáltalán nem vagy nem ugyanolyan mértékben finanszírozná őket.

Az ESBAgarancia által támogatott projektek addicionalitásának értékelésekor meghatározó tényező a kockázat mértéke. Az uniós költségvetési garanciában részesülő projektek kiválasztásakor az ESBA beruházási bizottsága az ESBA-rendeletben meghatározott szigorú követelményeket alkalmazza, amelyeket a tagállamok és az Európai Parlament egyaránt elfogadtak. Az uniós költségvetési garancia kizárólag azon projektekre terjeszthető ki, amelyek megfelelően használják fel az adófizetők pénzét és az ESBA-rendeletben előírt valamennyi feltételt teljesítik.

A földrajzi lefedettség nem kiegyensúlyozott: Kelet-Európa az ESBA keretében mindeddig elsősorban a kkv-megállapodásokat használta ki. Hogyan kezelhető ez a helyzet? Az ESBA egyik legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek regionális vagy ágazati kvóták, hanem a projektek támogatása a kereslethez igazodik. A Bizottság mindazonáltal szintén úgy véli, hogy a földrajzi lefedettség tovább javítható. E célból több eszköz áll rendelkezésre, például az ESBA és más uniós források — köztük az európai strukturális és beruházási alapok esb-alapok — együttes felhasználása, beruházási platformok létrehozása pl.

A közlemény egyértelművé teszi, hogy mindhárom említett területen további erőfeszítésekre van szükség. A Bizottság határozott célkitűzése, hogy biztosítsa valamennyi uniós forrás jobb felhasználását a különböző szakpolitikai területeken, és további lépésekkel kívánja megkönnyíteni az uniós források és az ESBA-támogatás ötvözését.

Az eszközök ilyen ötvözése — különösen az esb-alapok esetében — rendkívül hasznos lehet az ESBA széles körű földrajzi lefedettségének biztosítása szempontjából.

platform egy beruházási projekt létrehozásához hogyan lehet nyerni bináris opciókkal

A Tanácsadó Platform szintén hatékony eszköznek bizonyulhat, amely támogatást nyújt a projektgazdák számára a jobb projektek kidolgozásához, különös tekintettel azokra a régiókra, illetve ágazatokra, ahol további bevonásra és szakmai többletkapacitásra van szükség.

Az ESBA és más uniós források — például az esb-alapok — ötvözése, valamint a beruházási platformok létrehozása várhatóan egyaránt elősegíti majd a kiegyensúlyozottabb földrajzi lefedettség elérését. A Bizottság és az EBB változatlanul helyi tájékoztató kampányokat fognak szervezni, hogy Unió-szerte megismertessék és népszerűsítsék az európai beruházási tervet.

Egyes esetekben az EBB új irodák megnyitását tervezi a tagállamokban a szélesebb körű helyi támogatásnyújtás biztosítása céljából.

platform egy beruházási projekt létrehozásához Minden típusú internetes bevétel

Ez Görögországban sikerrel járt: az EBB nemrégiben bővítette támogató csoportját, ami hamar meghozta gyümölcsét, hiszen áprilisban jóváhagyásra került az első görögországi ESBA-projekt. A nemzeti fejlesztési bankokkal — például a Tanácsadó Platform keretében — folytatott megerősített együttműködés előreláthatólag szintén elősegíti majd, hogy több projekt valósuljon meg az egyelőre kevéssé lefedett országokban.

A Bizottság arányú multiplikátorhatást irányzott elő.

platform egy beruházási projekt létrehozásához a kereskedés sikeres randevúja

Nem túl merész ez a célkitűzés? A multiplikátorhatást portfóliószinten kell értelmezni — egyes projektek jobban, mások kissé gyengébben fognak teljesíteni. Mivel a multiplikátorhatás a projektportfólió egészén alapul, az EBB csoport ESBA-támogatásban részesülő műveleteire vonatkozó pontos végleges arányszám csak a beruházási időszak végén, vagyis derekán számítható ki.

A jelenlegi előrejelzések ugyanakkor azt mutatják, hogy a legjobb úton haladunk a legalább szörös multiplikátorhatás elérése felé.

  • Európai beruházási terv: Kérdések és válaszok 1.
  • Városfinanszírozás — az Európai Beruházási Bank álláspontja
  • Miért működnek a trendvonalak

A multiplikátor egy belső és egy külső elemből tevődik össze. A belső multiplikátor azt mutatja, hogy az EFSI által nyújtott 1 euró kezdeti támogatás segítségével az EBB 3 eurónak megfelelő finanszírozást képes mozgósítani ügyfelei számára.

A külső multiplikátor a megvalósuló társberuházást mutatja, mivel az ESBA keretében végrehajtott minden egyes EBB-beruházás az EBB által biztosított hozzájárulás ötszörösének megfelelő beruházást fog eredményezni azáltal, hogy további finanszírozási forrásokat von be a projektbe.

Európai beruházási terv: Kérdések és válaszok

Hatással van-e az alacsony hozamokat ígérő jelenlegi európai környezet arra, hogy a befektetők hogyan állnak hozzá az európai beruházási tervhez? A magánbefektetők élénk érdeklődést tanúsítottak a terv iránt.

platform egy beruházási projekt létrehozásához pénzkeresési rendszerek az interneten 2020

Az első veszteségre garanciát nyújtó ESBA-modell tehát jól működik. Miben különbözik az ESBA által támogatott projektekhez vagy kkv-megállapodásokhoz nyújtott kölcsönök és az ESBA keretén kívüli kölcsönök átlagos kamatlába? Az EBB vonatkozásában az ESBA a rendes tevékenységnél magasabb kockázattal járó projekteket fogja támogatni, a kockázat mértékének megfelelő kockázati árazást alkalmazva.

Mi az eddig jóváhagyott ESBA-projektekhez nyújtott kölcsönök átlagos futamideje? A kkv-keretre vonatkozóan ezek tájékoztató jellegű becslések. Kell-e fedezetet biztosítaniuk a projektgazdáknak, vagy elegendő az uniós költségvetési garancia?

Az uniós garancia lehetővé teszi, hogy az EBB olyan projekteket finanszírozzon, amelyek rendes tevékenységénél magasabb kockázatot hordoznak. A kockázat mértéke a várható veszteségtől függ, amelynek számítása számos kritérium alapján történik például: a fedezet, a partner minősítése, a projektkockázat, a kölcsönfolyósítás és -visszafizetés profilja, a futamidő, az alárendeltség szintje.

Az így kapott eredmény projektspecifikus. Ez érvényes mind az infrastrukturális és innovációs keret egyéb kiemelt ágazataira — például a digitális szektorra, az energiára és a közlekedésre —, mind az ESBA kkv-keretére, amely hitel- és tőkefinanszírozási termékekkel támogatja az innovatív kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok növekedését. A Hogyan támogatja az ESBA az innovatív kkv-ket és közepes piaci tőkeértékű vállalatokat? Eddig finanszírozási megállapodást hagytak jóvá az ESBA kkv-keretén belül, amelyeknek induló vállalkozás, kkv és közepes piaci tőkeértékű vállalat a kedvezményezettje.

Az ESBA révén az innovatív kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok gyorsabban és több támogatáshoz jutnak. A támogatás gyorsabb, mivel a Horizont uniós kutatási és innovációs finanszírozási rendszer keretében kidolgozott hitelgarancia-termék, az InnovFin kkv-garancia 9 milliárd EUR-s hitelportfóliója az eredetileg tervezett helyett már az idén elérhetővé válik.

A támogatás egyúttal több, mivel az ESBA-források közeljövőbeli kiegészítése nyomán az innovatív kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára a Horizont és az ESBA által együttesen biztosított garanciarendszer keretében rendelkezésre álló hitelek összértéke nagyjából 15 milliárd EUR-ra fog emelkedni. A mai napon hivatalosan elindítottuk a Beruházási Projektek Európai Portálját. Egy olyan online platformról van szó, amely összehozza a projektgazdákat és a befektetőket, és előmozdítja az Európaszerte megvalósuló beruházási projektek láthatóságát és finanszírozási lehetőségeit.

A BPEP-t úgy kell elképzelni, mint a projektek és a befektetők virtuális találkozási pontját, amely nélkül a felek nem feltétlenül kerülnének egymással kapcsolatba.

Uniós költségvetés: Az európai munkahelyteremtést, növekedést és innovációt támogató InvestEU program Uniós költségvetés: Az európai munkahelyteremtést, növekedést és innovációt támogató InvestEU program A Bizottság a következő, —re vonatkozó hosszú távú uniós költségvetésben javasolja az InvestEU program létrehozását, amely egy fedél alá hozza az uniós költségvetésből hitelek és garanciák formájában nyújtott finanszírozást. Az InvestEU összefogja a jelenleg elérhető finanszírozási programok sokaságát, és kibővíti az európai beruházási terv — a Juncker-terv — sikeres modelljét. Az InvestEU segítségével a Bizottság további lendületet ad a munkahelyteremtésnek, a beruházásoknak és az innovációnak. Már közel  milliárd eurónyi beruházás elindításához járult hozzá, továbbá   kisvállalkozás részére biztosított finanszírozást, mindez a terv nélkül nem valósulhatott volna meg.

Jelenleg több mint projekt szerepel a Portálon. A Beruházási Projektek Európai Portálján megjelenő projektek láthatóbbá válnak a világ befektetői közössége számára. A Portál összekötő kapocs a projektek és a befektetők között.

A Portál funkciója az érdekelt felek közötti közvetítés. Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform az európai beruházási és üzleti környezet javításának bináris opciók hogyan kell csinálni eszköze. A Platform a tanácsadási és technikai segítségnyújtási szolgáltatások teljes palettájához való egyetlen hozzáférési pontként szolgál. A Platform a Bizottság és az Platform egy beruházási projekt létrehozásához közös kezdeményezése, amely technikai segítségnyújtást és testre szabott tanácsadást biztosít a magánszektorbeli és állami projektgazdáknak.

A Platformhoz már több mint megkeresés érkezett. A kezdet biztató, mindazonáltal a Bizottság és az EBB további intézkedésekkel igyekszik helyi szinten közelebb hozni a tanácsadási szolgáltatást a végső kezdeményezettekhez.

A Tanácsadó Platform által nyújtott szolgáltatások nemzeti és helyi szintű elérhetőségének javítása érdekében az EBB és a Bizottság szoros együttműködést folytat a nemzeti fejlesztési bankokkal, valamint más nemzetközi partnerekkel — köztük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és a Világbankkal —, hogy egyrészt megerősítsék a tagállami jelenlétet, másrészt pedig tanácsadási támogatást biztosítsanak az EBB jelenlegi tevékenységi körén kívül eső területeken.

Európai beruházási terv by Botond Bőtös - Issuu

Az EBB helyi külső irodák hálózatának kialakításán is dolgozik, amely megkönnyíti majd az erőforrások bővítését. Emellett testre szabottabb helyi szintű technikai segítségnyújtás biztosítására törekszik.

A helyi tanácsadó platformok szolgáltatásai nemzeti nyelven vehetők majd igénybe. Az EBB és a Bizottság szintén feltérképezi, hogy a Tanácsadó Platform miként segíthetné tanácsadással a tagállamokat az esb-alapokból támogatható kisebb projektekre vonatkozó helyi technikai segítségnyújtási rendszerek kidolgozása terén.

Miért nem ingyenes a Tanácsadó Platform és a Portál használata? Milyen költségekkel jár? A Tanácsadó Platform a közigazgatási szervek számára díjmentes. A magánfelek csekély összeg ellenében vehetik igénybe a Platform szolgáltatásait. Ez a társjogalkotó döntését tükrözi, és helyénvalónak tekinthető a Platform visszaélésszerű kihasználásának elkerülése érdekében.

Városfinanszírozás – az Európai Beruházási Bank álláspontja

A tagállamokat nem terheli fizetési kötelezettség, hiszen már eleve hozzájárulnak az uniós költségvetéshez. A költségek magukban foglalják a Platform tevékenységében részt vevő EBBszakemberek személyzeti költségét, az utazási kiadásokat, valamint adott esetben az EBB által tanácsadási szolgáltatás nyújtásával megbízott külső tanácsadók költségeit.

A Portál esetében a magánszektorbeli projektgazdáknak jelenleg EUR-s csökkentett díjat kell fizetniük, miután projektanyagukat hiánytalannak és elbírálásra késznek minősítették. Ez az eljárás csupán a mostani kezdeti fázisra vonatkozik, amelynek lejártával a díj összege legfeljebb EUR-ra fog emelkedni.

A közszektorbeli projektgazdák mentesülnek a projektbenyújtási díj fizetése alól, és ez a jövőben is így marad.

A Bizottság határozott célkitűzése, hogy valamennyi szakpolitikai területen biztosítsa az uniós források jobb felhasználását, és további lépésekkel kívánja megkönnyíteni az egyéb típusú uniós források és az ESBA-támogatás ötvözését, ami kedvez az újabb beruházásoknak. Az ilyen forrásötvözés — különösen az esb-alapok platform egy beruházási projekt létrehozásához — rendkívül hasznos lehet a magánberuházások mozgósítása terén nehézségekkel küzdő tagállamok számára a további források bevonása szempontjából.

Erre már konkrét példák is vannak: Franciaországban egy befektetési alap az esb-alapokból, a magántőkéből, a francia nemzeti fejlesztési banktól, a hagyományos EBB-finanszírozásból és az ESBA-támogatásból származó forrásokat ötvözött. A Platform kockázatfinanszírozást biztosít a karbonszegény gazdaságot előmozdító projektek számára. A Bizottság már közzétette az esb-alapok és az ESBA ötvözésére vonatkozó konkrét iránymutatást, és a jövőben a forrásötvözés általános keretének további egyszerűsítésére fog törekedni.

A Bizottság az esb-alapok és az ESBA-források ötvözésére irányadó közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítási javaslatainak előkészítésén dolgozik, hogy elősegítse az ilyen eszközök felhasználását az ESBA beruházási platformjai és a vegyesfinanszírozási eszközök keretében, továbbá ösztönözze a pénzügyi eszközök kiterjedtebb igénybevételét a vissza nem térítendő támogatások helyett. A Nord-Pas-de-Calais-i mintaprojekt az első gyakorlati példája az esb-alapok és az ESBA-támogatás hatékony ötvözésének, különösen, mivel ezáltal lehetővé vált a magánszektor lehető legnagyobb mértékű bevonása.

Az EBB az ESBA támogatásával mezzanine hitelt biztosít az alapnak, a kereskedelmi bankok pedig projektszintű elsőhelyi hitelt fognak nyújtani. A finanszírozáson túl a régió technikai segítségnyújtást kínál az esbalapokból származó, legfeljebb 2,5 millió EUR összegű vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és az esb-alapok keretében rendelkezésre álló támogatási források, valamint az ESBA-beruházások ötvözésének további példája a kikötők megközelíthetőségét szolgáló infrastruktúrára vonatkozó spanyolországi projekt.