Navigációs menü

24 opciós jel, Tartalomjegyzék

Tervezett keretmennyiség alap- és opciós mennyiség együtt az 1. AK felhívja a figyelmet, hogy a közölt keretmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes igényfelmérésen és korábbi szerződéses tapasztalatain alapul, a nyertes ajánlati egységár függvényében változhat.

24 opciós jel

AK az 1. Nyertes AT feladata útfenntartási munkák ellátása érdekében AK által létesítendő forgalomkorlátozások és terelések kiépítéséhez szükséges sárga ragasztott útburkolati jelek kihelyezése, majd az útfenntartási munkák elvégzése után azok eltávolítása.

A burkolati jelek kihelyezését és eltávolítását a forgalom fenntartása mellett kell végezni azzal, hogy az ehhez szükséges forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezését AK térítésmentesen biztosítja a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, figyelemmel az időjárási és látási viszonyokra.

Ugyancsak AK biztosítja a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezését és az építés alatti folyamatos ellenőrzését, hiány esetén pótlását is. Lényeges szempont a kihelyezéskor és az eltávolításkor egyaránt a közúti forgalom minél rövidebb idejű zavarása.

Supplies - - TED Tenders Electronic Daily

Az útburkolati jelek kihelyezésére, eltávolítására jellemzően március — november közötti 24 opciós jel kerül sor. Az útburkolati jel a felhasználás ideje alatt nem szakadhat el, a burkolatról nem tépődhet fel, oldalirányban nem csúszhat el, az útburkolatról maradéktalanul eltávolítható kell legyen.

24 opciós jel

Az útburkolati jelek szélessége: 12 cm ± 0,5 cm. A burkolati jel élettartama: min. A burkolat anyaga, amelyen a jel elhelyezésre kerül: aszfalt, beton.

Suministros - 411138-2020

Jeltípus: Jeltípus: hosszirányú és keresztirányú útburkolati jel minden jelet a 12 cm szélességű jel felhasználásával kell létesíteni. Jellemző lég- és burkolat hőmérséklet a kihelyezéskor és az eltávolításkor egyaránt: Celsius fok. Az elhelyezés mérettűrése: ± 5 cm.

24 opciós jel

A burkolati jelek eltávolítása során keletkezett hulladék kezelése nyertes AT feladata és költsége. A burkolati jel élettartama min.

  1. A valamennyi eszköz eszköztárában érvényes általános beállítások leírását ld.
  2. Eszköz beállítás módosítása
  3. 6 bevált módszer a pénzszerzésre
  4. Részvényopciók kereskedelme

Az építési beruházás egyik részben sem hatósági engedélyköteles. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott GSZ termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes GSZ-k vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.

24 opciós jel

Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának 2 bek. A kihelyezés határideje munkanap, legkedvezőtlenebb: 10 munkanap, legkedvezőbb: 8 munkanap  15 2 3.

24 opciós jel

Az eltávolítás határideje munkanap, legkedvezőtlenebb: 4 munkanap, legkedvezőbb: 3 munkanap  15 Költség szempont — x Ár szempont — 1. Az opció ajánlatkérő számára lehívási megrendelési kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy lehívást megrendelést bocsát ki bármilyen mennyiségre az opciós rész tekintetében. Opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, tetszőleges 24 opciós jel egyedi megrendelés alapján.

Ferde vonal

Ajánlatkérő opciós jogát a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően gyakorolhatja azzal, hogy az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítésének is a szerződés lejártát megelőzően kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő az opciós rész tekintetében adott megrendelés teljesítése flex opciók is köteles a feladatainak szerződésszerű ellátására.

Az opciós mennyiséget az alapmennyiséggel egyező egységáron kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa lehívni megrendelni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megrendelésére nem köteles. A jelen eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretszerződés hatályba lépéséről AK az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban értesítést küld.