SSP EntityCategories

Entitás kategória opció

Ennek során az ERwin módosító indítósablonok könyvtárát használja. Az adatbázis-struktúra létrehozásakor a referencia-integritás-triggerek három szinten felülbírálhatók: A triggerek felülbírálhatók a teljes modellre vonatkozó szabályok érvényesítése érdekében.

Egy adott linkre megadott triggerek felülbírálhatók. Egy adott táblázathoz megadott triggerek felülbírálhatók. Az felülbírálás típusát a fejlesztő határozza meg az adatbázis séma létrehozásakor 6. A modell tárolható a cél DBMS-ben.

Ez az adatbázis a modellinformációkat tárolja. Példa egy modell kidolgozására az ERwin-ben Fontolja meg a fejlesztési ciklust a Codd cikkben található példa alapján. Röviden emlékezzünk a probléma lényegi aspektusára. Az alkalmazottak nyilvántartását vezetik.

További műveletek

Minden munkavállalóra vonatkozóan tárolják a gyermekekről szóló információkat és az alkalmazott alkalmazott pozícióinak listáját. A hozzászólások esetén az információkat a megállapított fizetési bérek tárolják. Először hozzuk létre a modell logikai rétegét. Az eszköztár segítségével hozza létre a "munkavállaló", "gyermekek", "munkaelőzmények", "fizetési előzmények" entitásokat.

Az entitásokat oroszul fogjuk nevezni. Az egyes entitás kiválasztása után állítson be részletes leírást oroszul az "Entity Definition" entitás kategória opció. Ez a leírás megjelenik az ERwin jelentéseiben és ábrán is megjeleníthető. Jelöljük meg az entitások közötti kapcsolatokat. Például a "munkavállaló" a "szülő" azonossághoz kapcsolódik a "gyermekek" entitáshoz. A munka eredményét az ERwin diagram mutatja 2.

Kategóriák létrehozása és kezelése

Vegye figyelembe, hogy a munkavállaló számának kulcsattribútumát nem manuálisan határozza meg a gyermek-gyermek entitás számára. Az ERwin biztosítja az migrációt az anyavállalatból.

Ugyanez történik más gyermek entitásokkal. Az "alkalmazott" entitás "name" attribútumához jelezzük, hogy ez egy alternatív kulcs feltételezzük, hogy minden alkalmazottnak egyedi vezeték- és utóneve van. Ehhez az attribútum neve után helyezze az AK1 mutatót zárójelbe. A munka eredménye az ERwin diagramon 3. Az attribútumszint diagram az IE jelölésben Mivel az attribútumok és entitások nevét oroszul állítottuk be, a modell fizikai szintjére való lépéshez hozzá kell rendelnünk a cél DBMS szabályainak megfelelő táblák, oszlopok és korlátozások azonosítóit általában ez latin betűk, számok és néhány speciális karakter használatát jelenti.

Az "Adatbázis-séma" szerkesztőben adja meg a megfelelő táblázatok nevét minden entitás számára. Ezután az "Attribútum meghatározás" szerkesztőben állítsa be az entitás attribútumoknak megfelelő táblázat oszlopneveket.

entitás kategória opció Az internet mint kereseti módszer

Az ERwin az oszlopnevek áthelyezését is alárendelt táblázatokba nyújtja. Ezen a ponton a "kibővített attribútumok" szerkesztőt is használhatja a kibővített PowerBuilder attribútumok meghatározására megjelenítési formátum, szerkesztési maszk, vezérlőszabályok, igazítás, címek és megjegyzések.

A Relationship Definitions szerkesztő olyan fizikai kapcsolatnevet határoz meg, amely megegyezik az ERwin által az adatbázisban létrehozott kényszernévvel. Most már készen áll az adatbázis létrehozására, és ki kell választania a cél DBMS-t ha ezt még entitás kategória opció tette meg. Válasszuk például a Sybase System et. Az adattípust kiválasztó párbeszédpanel az 5. A fizikai modell meghatározása Most elkezdheti az adatbázis létrehozását.

Ehhez a "Sybase séma generálása" parancs kerül végrehajtásra. Az ábra azt mutatja, hogy szűrőt lehet beállítani nem minden tábla generálásaaz SQL utasítások csomagja megtekinthető előnézetkinyomtatható, fájlba menthető jelentésés generálható generálható.

Paraméterek kiválasztása az adatbázis létrehozásához 7. Speciális ERwin funkciók Visszafejtés A fordított tervezést, azaz az információs modell helyreállítását egy meglévő entitás kategória opció, akkor használják, amikor egy létező asztali adatbázis vagy egy nagyszámítógép adatbázisának optimális platformját választják jogosultságokatvalamint egy meglévő struktúra kibővítése vagy módosítása nélkül a szükséges kísérő dokumentáció.

A modell helyreállítási folyamatának befejezése után az ERwin automatikusan elbontja a táblázatokat diagrammá. Most már módosíthatja a logikai sémát - hozzáadhat entitásokat, attribútumokat, megjegyzéseket, kapcsolatokat stb. A változások befejezése után egy parancs - a modell szinkronizálásához az adatbázislal - frissíti az összes módosítást.

Navigációs menü

A modellépítés elvégezhető mind az adatbáziskatalógus adatai, mind az SQL utasítások csomagja alapján, amellyel az adatbázist létrehozták. Szinkronizálás az adatbázissal Az információs rendszer kidolgozása során olyan helyzet alakulhat ki, amikor az adatbázis felépítése és az információs modell nem felelnek meg egymásnak.

entitás kategória opció valódi és gyors pénzkereseti módok

Az ERwin lehetővé teszi azok összehangolását. Ehhez biztosítja az adatbázis-szinkronizálás funkcióját. A DBMS-hez való csatlakozás után felkínálják a meglévő adatszerkezet és a modell közötti ellentmondások listáját. Például, ha új táblát hoznak létre az adatbázisban, az ERwin felajánlja, hogy tartalmazza azt a modellbe. Ha új táblát adnak a modellhez, az ERwin felajánlja, hogy valódi adatbázisban hozza létre.

Hasonlóképpen, amikor oszlopokat ad hozzá adatbázishoz vagy modellhez, az ERwin javasolja a megfelelő szinkronizálási műveletek végrehajtását. A szinkronizált táblák kiválasztásának eljárását a 7. A fizikai elhelyezésre vonatkozó információk beilleszthetők a modellbe, és felhasználhatók az előre és a hátra tervezéshez. Vegye figyelembe, hogy a fő DBMS legújabb és korábbi verziói is támogatottak 8.

SSP EntityCategories

A fizikai tervezés azon adatbázis alapján történik, amelyet állítólag a rendszerben használnak. Fontos, hogy az ERwin "ismeri" a különböző gyártók DBMS-ek képességei közötti megfelelést, amelynek eredményeként lehetséges az egyik DBMS-hez tervezett fizikai séma átalakítása a másikra.

entitás kategória opció bináris opciók jelzik a q optont

Az adatbázis fizikai szerkezetének létrehozásához adatdefiníciós nyelv DDL parancsfájl generálása kérhető. Ez az SQL dialektust használja a kiválasztott kiszolgálótípushoz és verzióhoz. Bár a generált kódot nem kell módosítani, exmo bitcoin mentheti vagy kinyomtathatja.

Az ERwin kétirányú adatbázis-kommunikációs eszközei kiszolgáló- és ügyféloldali információkezelést biztosítanak. Az ERwin a 4GL-re összpontosítva azt jelenti, hogy a közvetlenül az adatbázishoz kapcsolódó paraméterek nagy része beállítható a jövőbeli alkalmazások számára már az információs modell tervezési szakaszában.

Mutassuk meg az ilyen interakció szervezésének alapelveit a PowerBuilder példájával. A PowerBuilder több belső táblát hoz létre az adatbázisban az adattár tárolására kibővített attribútumok az adatablakhoz. Bővített attribútumok használata biztosítja, hogy ugyanazon adatbázis-oszlopok megjelenítési stílusa megmaradjon a csapat által létrehozott összes alkalmazásban. A kiterjesztett attribútumok olyan paramétereket határoznak meg, mint a megjelenítési formátum, a szerkesztési stílus, az érvényesítési kifejezés, a kezdeti érték, az igazítás, a megjelenítő elem szélessége és magassága, a szerkesztési forma címkéje és a táblázat megjelenítésének címe.

Bővített attribútumok esetén ugyanazok a szinkronizálási műveletek megengedettek, entitás kategória opció a teljes modellnél, azaz a leírások betölthetők az adatbázisba, és fordítva: a PowerBuilder környezetből létrehozott kiterjesztett attribútumleírások betölthetők az adatbázisból az ERwinbe módosítás céljából.

A kiterjesztett attribútumok meghatározásának példáját a 9.

A Dynamics Customer Service entitásbejegyzéseinek kategorizálása segítséget nyújt a bejegyzések keresést megkönnyítő megcímkézéséhez. Az entitás használható a Dynamics Customer Service kategóriáihoz tartozó logikai szerkezet létrehozására és kezelésére, azután pedig az entitásbejegyzések egy vagy több kategóriához való hozzárendeléséhez. A kategóriák hasznosak a bejegyzésekkel kapcsolatos jelentéskészítéshez, rendezéshez, szegmentáláshoz és kategorizáláshoz.

A kibővített PowerBuilder attribútumok beállítása Az DataWindow létrehozására szolgáló ERwin-funkció lehetővé teszi egy jövőbeli alkalmazás adatablakainak prototípusainak generálását már az információs modell létrehozásának szakaszában.

A Data Windows létrehozásához egy varázslót kínálnak, amelynek segítségével megjelölhető az ablak stílusa és a kiválasztott táblázat oszlopok. Az információs modellnek két lehetséges szempontja van, és ennek megfelelően a modell két szintje. Az első a logikai szint a felhasználó szempontjából : a valós élet tényeinek közvetlen bemutatása.

Például az emberek, az asztalok, osztályok, kutyák és számítógépek valódi tárgyak. Ezeket természetes nyelvben kapják, bármilyen szó elválasztóval szóközök, vesszők stb.

A modell fizikai szintjén mérlegeljük egy adott DBMS használatát, meghatározzuk az adattípusokat például egész szám vagy valós szám és a táblázatok indexeit. Az ERwin lehetővé teszi egy diagram modell két különböző megjelenítési szintjének létrehozását és kezelését, valamint minden szinten számos megjelenítési lehetőséget kínál. Az ERwinben a "logikai réteg" kifejezés a fogalmi modellt követi.

Az információs modell felépítésének szakaszai: · Entitások meghatározása; · Az entitások közötti függőségek meghatározása; · Elsődleges és alternatív kulcsok kiosztása; · Az entitás tulajdonságainak meghatározása; · A entitás kategória opció megteremtése a normál forma előírt szintjére; · Átmenet a modell fizikai leírásához: megfelelések hozzárendelése entitásnév - táblanév, entitásattribútum - táblaattribútum; · Triggerek, eljárások és korlátozások kiosztása; · Adatbázis generálás.

Erwin vizuális ábrázolást adatmodellt készít a megoldandó problémára. Ez a nézet felhasználható a fejlesztési ciklus során szükséges dokumentáció részletes elemzésére, finomítására és terjesztésére.

Az ERwin messze nem csupán rajzoló eszköz. Az ERwin automatikusan létrehozza az adatbázist táblázatok, indexek, tárolt eljárások, referencia-integritás indítói és egyéb adatok kezeléséhez szükséges objektumok. Entitás létrehozása. Entitás hozzáadásához a entitás kategória opció kattintson az entitás gombra az eszköztáron Erwin Toolboxmajd a diagram azon a pontján, ahova az új entitást el kívánja helyezni. Ha jobb egérgombbal kattint egy entitásra, és a felbukkanó menüből kiválasztja az Entitás szerkesztőt, megnyithatja az Entitás szerkesztő párbeszédpanelt, amely meghatározza az entitás nevét, leírását és megjegyzéseit.

Minden entitást teljesen meg kell határozni a Definíció lapon található szöveges leírás segítségével. Megjegyzés: A Note2, a Note3, az Entitás kategória opció Felhasználó által definiált tulajdonságok lapok további megjegyzéseket és definíciókat adnak az entitáshoz. Az egyes entitások Ikon fülön hozzárendelhető egy kép, amely a modell nézet módban jelenik meg ikonszinten, és egy kép, amely minden más szinten megjelenik. Az Entitás-szerkesztő párbeszédpanel UDP lapját a felhasználó által definiált tulajdonságok Felhasználó által definiált tulajdonságok meghatározására használják.

Meg kell határozni az objektum típusát, amelyhez az UDP elindul diagram egészként, entitás, attribútum stb. Új tulajdonság hozzáadásához kattintson a gombra entitás kategória opció táblázatban, és írja be a nevet, az adattípust, az opció vagy határidős különbség értéket és a meghatározást.

Tartalomjegyzék

Attribútumok létrehozása Az attribútumok leírásához kattintson a jobb gombbal az entitásra, és válassza a megjelenő menü Attribútumszerkesztőjét. Megjelenik az Attribútum-szerkesztő párbeszédpanel. Ha rákattint az Új gombra, akkor a megjelenő Új attribútum párbeszédpanelen megadhatja az attribútum nevét, a fizikai modell megfelelő oszlopának nevét és a tartományt.

Az attribútum tartományát az oszloptípus fizikai modell szintjén történő meghatározásakor kell használni. Az Attribútum-szerkesztő Általános lapon található elsődleges kulcs-attribútumokhoz be kell jelölnie az Elsődleges kulcs-kiválasztó mezőbe.

Kategória létrehozása

A Definíció, a Megjegyzés és az UDP lapok ugyanolyan funkcióval rendelkeznek, mint egy entitás meghatározásakor, de az attribútum szintjén. A diagram jobb áttekinthetősége érdekében minden attribútum hozzárendelhető egy ikonhoz. Ezt megteheti az Általános lapon található Ikon listával.

Nagyon fontos az attribútumnak a helyes nevet adni. Az entitás kategória opció az egyes számban kell megnevezni, és azoknak egyértelmű szemantikai jelentéssel kell rendelkezniük. Az IDEF1X szintaxis szerint az attribútum nevének egyedinek kell lennie a modellben nem csak az entitáson belül! Alapértelmezés szerint, amikor megpróbál beírni egy meglévő attribútumnevet, az ERwin átnevezi. Az attribútumok entitáson belüli és azok közötti átvitelekor a drag and drop technikát használhatja, ha kiválasztja a gombot az eszközpalettán.

Link létrehozása. Új kapcsolat létrehozásához válassza ki az azonosító vagy nem azonosító kapcsolatot az eszközpalettán ERwin Toolboxkattintson először a szülőre, majd a gyermek entitásra. Az eszközpalettában egy gomb azonosító kapcsolatnak felel meg, egy-egy-sok kapcsolat gombnak, és egy gomb egy nem azonosító kapcsolatnak felel meg. A kapcsolat tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a kapcsolatra, és válassza a helyi menüben a Kapcsolati szerkesztő lehetőséget.

Tőzsdén Forgalmazott Bináris Opciók

A megjelenő párbeszédpanel Általános lapján beállíthatja a kapcsolat kardinalitását, nevét és típusát. Kommunikációs erő kardinalitás - arra szolgál, hogy megmutassa a szülő entitás példányainak és a gyermek példányainak arányát. Négyféle energia van: az általános esetet, amikor a szülő entitás egy példánya 0, 1 vagy a gyermek entitás sok példánya felel meg, nem jelöljük semmilyen szimbólummal; p azt az esetet jelöli, amikor a szülő entitás egy példánya megegyezik a gyermek entitás 1 vagy több példányával entitás kategória opció nulla érték kizárt ; z azt entitás kategória opció esetet jelöli, amikor a szülő entitás egy példánya megfelel a gyermek entitás 0 vagy 1 példányának több érték kizárt ; egy szám azt az esetet jelöli, amikor a szülő entitás egy példánya megfelel a gyermek entitás előre meghatározott számú példányának.

entitás kategória opció vételi opció minta

Alapértelmezés szerint a kapcsolat erő szimbóluma nem látható a diagramban. Az entitás típusát a többi entitással fennálló kapcsolat határozza meg. Azonosító kapcsolat jön létre a független a kapcsolat szülő vége és az eltartott a kapcsolat gyermekének vége entitás között. Az azonosító kapcsolat felhívásakor az ERwin automatikusan átalakítja a gyermek viszonyt függőssé.

entitás kategória opció az astro előrejelzi a kereskedést

A függő entitás lekerekített téglalapként van ábrázolva. Egy függő entitás példányát csak az anyavállalattal fennálló kapcsolat révén lehet meghatározni.

Az alább részletezett alapbeállításokon túl default, strict, allowRequestedAttributes az egyes entityCategory-k URI-jait kell megadni, mint egy tömb kulcsát, és a hozzátartozó tömb értékeiként pedig a megengedett attribútumok URN-jeit. Tetszőleges számú entityCategory-t megadhatunk, a korábbi beállítások elsősorban azt szabályozzák, hogy mi történjen akkor, olyan entitással van dolgunk, akinek nincs a metadatájában megadva EntityCategory, vagy ha van, nem illeszkedik az általunk explicit beállított listában található EntityCategory-k valamelyikére. Az entitycategories:EntityCategory modul strict beállítása esetén a lokálisan felvett SP-k esetén nem lesz figyelembe véve az attributes tömbelem! Ez azt jelenti, hogy a nem a központi metaadatokból származó SP-ket fel kell venni az niif:AttributeLimit modul listájába.

Az azonosító kapcsolat kialakulásakor az anyavállalat elsődleges kulcsattribútumai automatikusan átkerülnek a gyermek entitás elsődleges kulcsába. A gyermek entitás attribútumainak bővítését ezt a műveletet kapcsolat létrehozásakor attribútum-migrációnak nevezzük. A gyermek entitásban az új attribútumokat idegen kulcsokként FK jelölik. Ha nem azonosító kapcsolat jön létre, a gyermek független marad, míg a szülő elsődleges kulcsjellemzői átkerülnek a gyermek nem kulcsfontosságú alkotóelemeihez.

Nem azonosító kapcsolatot használnak független entitások összekapcsolására. Az ábrán egy azonosító link látható egy egyenes vonalként, vastag ponttal a link gyermeke végén, egy nem azonosító ponttal pedig szaggatott módon. Nem azonosító kapcsolat esetén megadhatja a kötelező érvényű elemet Nullok a Kapcsolatszerkesztő párbeszédpanel Általános lapján.

Kötelező kapcsolat esetén No Nulls az adatbázis séma létrehozásakor az idegen kulcs attribútum megkapja a NOT NULL jelet, annak ellenére, hogy az idegen kulcs nem szerepel a gyermek entitás elsődleges kulcsában.

Az opcionális nem azonosító kapcsolat átlátszó gyémánttal van megjelölve az anyavállalat oldalán Link neve igemondat - egy olyan kifejezés, amely jellemzi a szülő és a gyermek entitásokat. Az egy-több kapcsolat azonosításához vagy azonosításához nem elegendő egy nevet megadni, amely a szülő és a gyermek közötti kapcsolatot jellemzi szülő-gyermek.

Erwin alapjai. Logikai adatmodell felépítése. Kapcsolatok létrehozása az Erwin entitások között

A sokaság közötti kapcsolathoz meg kell adnia mind a szülő-gyermek, mind a gyermek-szülő nevet. Szerepnév vagy funkcionális név Szerepnév egy idegen kulcsattribútum szinonimája, amely jelzi az attribútum szerepét a gyermek entitásban. Külföldi kulcsszerepnevek Az 1.

Alapértelmezés szerint csak a szerepkör neve jelenik meg az attribútumlistában.