Rövid válaszok

Iszlám lehetőség. A muszlim tan és gyakorlat forrásai

Írta: Daniel C.

Iszlám Forex számla az Admiral Markets-el - Admiral Markets

Peterson a Brigham Young Egyetem iszlám tanulmányok és iszlám lehetőség nyelv professzora Megjegyzés: Mivel fontos megérteni más felekezetek híveit, az egyházi vezetők úgy érezték, hasznos lenne áttekinteni az iszlám — a iszlám lehetőség második legnagyobb vallása — történelmét és tanításait. Érthető módon számos nem muszlim — köztük sok utolsó napi szent — kíváncsi, vagy akár aggódik is. Van-e bármi közös bennünk és muszlim felebarátainkban?

Képesek lehetünk-e együtt élni és dolgozni? Először is hasznos lehet egy kis történelmi háttér: Kr.

rs indikátor bináris opciókban

Ezt követően arról számolt be, hogy látomásban volt része, amely prófétának hívta el őt a népe közé. Ez az esemény jelöli az iszlám néven ismert vallás kezdetét.

Saját elmondása szerint Mohamed ezt követően, a majdnem 25 évvel később bekövetkezett haláláig, számos kinyilatkoztatást kapott. Ezeket először városa lakóival osztotta meg, és az elkövetkező isteni ítéletekre figyelmeztetett; bűnbánatra, valamint iszlám lehetőség özvegyekkel, az árvákkal és iszlám lehetőség szegényekkel való helyes bánásmódra szólította fel a hallgatóságát; továbbá a holtak egyetemleges feltámadását, és Isten végső ítéletét prédikálta.

Az általa és a követői által elszenvedett gúny és üldöztetés azonban annyira hevessé vált, hogy Medina városába kellett menekülniük, amely tevével durván négy napnyi távolságra fekszik északra. Ott Mohamed szerepe drámai módon megváltozott. A hívek közösségének ezen korai létrehozása olyan — a törvényben és az igazságban gyökerező — vallási önazonosságot adott az iszlámnak, mely mindmáig a legfigyelemreméltóbb és legfontosabb következményekkel járó jellemvonása.

Rövid válaszok 1. Hogyan viszonyuljunk mások bántó, kellemetlen viselkedéséhez? A muszlim embernek arra kell törekednie, hogy visszafojtsa és leküzdje haragját, ha feldühítik és zaklatják.

Mohamed Kr. A másik, amely Mohamed veje, Ali körül alakult ki, a síat Ali Ali csoportja nevet kapta, és ma egyszerűen síiták néven ismertek. A szunnitáktól eltérően a síiták akik síia muszlimok néven is ismertek abban hisznek, hogy Mohamed próféta legközelebbi férfi rokonát — a vejét, Alit — és az ő utódait illette a jog, hogy Mohamed örökébe iszlám lehetőség a közösség vezetőjeként.

E nézeteltérések ellenére az iszlám a keresztény világhoz képest mindig is egységesebb volt vallási tekintetben. Ráadásul a Kr.

A halotti ima A halotti imádkozásnál az imám a Kibla felé fordulva a halott fejénél áll, ha az férfi; ha pedig nő, akkor a nő teste közepével egy vonalban. Ha több halott van, akkor az imám előtt a férfiak, majd a gyerekek, legtávolabb pedig a nők fekszenek, úgy, hogy a férfi fejének vonalában a nők testének közepe található.

A fejezetből álló Korán nem Mohamedről szóló történet. Igen hasonlóan a Tan és szövetségekhez, a Korán egyáltalán nem is elbeszélés; a muszlimok úgy tekintenek rá, mint Isten közvetlenül Mohamednek kinyilatkoztatott igéje és szavai.

Iszlám Forex Számla

Beszél például arról, hogy Isten hét nap alatt megteremtette a világegyetemet, hogy Ádámot és Évát a földre helyezte az Éden kertjébe, hogy megkísértette őket az ördög, hogy elbuktak, és hogy azt követően egy sor próféta lett elhíva akiknek a zöme a Bibliában is szerepel. Ezeket a prófétákat a Korán muszlimnak nevezi, vagyis akik alávetették akaratukat Istennek. A szövegben előkelő helyet foglal el Ábrahám, akit a könyv Isten barátjaként jellemez.

Megdöbbentő módon a Korán 34 alkalommal említi Máriát, Jézus anyját, míg az Újszövetség csak szer. Mi több, ő az egyetlen név szerint említett nő a Koránban. Ez képviseli az Iszlám egyik iszlám lehetőség tantételét: azt, hogy kizárólag egyetlen isteni lény van, aki teljességgel egyedi. Azt is jelzi továbbá, hogy bár minden ember egyformán Isten teremtménye, az iszlám tan szerint nem vagyunk az Ő gyermekei. A muszlimok hite szerint azonban Jézus Isten bűntelen prófétája volt, aki szűztől született, és az volt a rendeltetése, hogy központi szerepet töltsön be az utolsó napok történéseiben.

A Koránban gyakran és áhítattal említik Őt. Ezt nem a Koránban álmodni pénzt keresett, hanem egy hagyományosan Mohamednek tulajdonított kijelentés összegzi iszlám lehetőség legtömörebben: 1.

Ennek őszinte hittel való felmondásával válik valaki muszlimmá. Az Isten szó arab megfelelője az Allah.

Iszlám, az élet vallása

Mivel nincs iszlám papság, így papsági szertartások sem léteznek. Éppen ezért a saháda felmondása bizonyos értelemben a keresztelkedés iszlám megfelelője. A hivatalos, egységes, világszintű vezetői szervezet jelenlegi hiánya pedig más következményekkel jár.

A világ muszlimjainak nincs például legfelsőbb vezetője, tehát senki nem szól az egész közösség nevében. Szinte mindenki Mohamedet tekinti az utolsó prófétának. Imádkozás Sok nem muszlim is ismeri a szalát elnevezésű, szertartásos muszlim imádkozást, amely naponta öt alkalommal meghatározott számú leborulással jár.

bináris opciós stratégiák a nap végén

A Korán előírt verseinek felmondása és a homlok földhöz érintése az Istennek való alázatos alávetést tanúsítja. Bármikor mondható továbbá ennél rögtönzöttebb fohász — duá — is, ami nem igényel leborulást. Egyes muszlim országokban kormányszervek gyűjtik be, máshol önkéntes alapon történik. Böjt A hithű muszlimok minden évben a ramadáni holdhónap minden napján napkeltétől napnyugtáig tartózkodnak az ételtől, az italtól és a nemi érintkezéstől.

Iszlám – Wikipédia

Ezenkívül gyakori az is, hogy a hónap során valamilyen konkrét, szegényeket segítő jótékonykodásnak, valamint a Korán olvasásának szentelik magukat. Zarándoklat Annak a muszlimnak, akinek az egészsége és az anyagi lehetőségei iszlám lehetőség, az élete során legalább egyszer illendő elvégeznie a mekkai zarándoklatot. Ennek általában része egy látogatás Iszlám lehetőség, az iszlám második legszentebb városába is, de ez nem kötelező.

  1. Madzhab – Wikipédia
  2. Magyarul beszélő muszlim férfiak találkozója -

A hithű muszlimok számára ennek megtétele egy mélyen lelki és megindító esemény, hasonló ahhoz, amilyen a helyszíni részvétel az általános konferencián, vagy az első látogatás a templomban. Néhány aktuális kérdés A nem muszlimok körében az iszlámmal kapcsolatos aggodalmak a vallási erőszakkal, az iszlám avagy saría joggal, valamint a nők iszlámban betöltött szerepével kapcsolatosak. A muszlim jogtudósok és gondolkodók többféleképpen értelmezték már a dzsihádot. A mértékadó jogforrások például amellett érvelnek, hogy csak a védekező jellegű fegyveres dzsihád fogadható el, az ellenfeleket pedig figyelmeztetni kell, lehetőséget adva nekik a provokáció abbahagyására.

Egyes jogtudósok és más muszlim gondolkodók napjainkban úgy érvelnek, hogy a dzsihád bármilyen gyakorlati cselekvést jelenthet, ha az a célja, hogy az iszlám közösség javát szolgálja, vagy hogy általánosságban jobbá tegye a világot. Úgy mondta, hogy ez utóbbi jelenti a háborúskodást.

bináris opciók binari vélemények

A nagyobb dzsihád azonban küzdelem az igazságtalansággal, valamint az embernek az igazlelkű életvitelt érintő személyes ellenállásával szemben. Napjaink iszlamista terrorizmusa vallási gyökerekre hivatkozik, azonban kétségtelenül olyan társadalmi, politikai és gazdasági sérelmeket tükröz, melyek alig vagy egyáltalán nem függnek össze a vallással mint olyannal. A saría a Koránon és a Hadíszon alapul, és a muszlim viselkedést szabályozza.

A saríában találhatóak a férfiak és a nők öltözetére például a hidzsáb, vagyis fátyol viselésére vonatkozó szabályok; a muszlim országok egy részében ezek kötelezőek, míg máshol az egyén döntésére vannak bízva.

Megérteni az iszlámot

A saría olyan kérdésekre is kitér, mint a személyes higiénia, iszlám lehetőség ima ideje és tartalma, valamint a házasságkötést, válást és öröklést meghatározó szabályok. Így amikor a muszlimok azt válaszolják egy-egy felmérésben, hogy a saría szabályainak szeretnék alávetni magukat, az lehet politikai állásfoglalás is, de lehet, hogy nem az.

Lehetséges, hogy egyszerűen azt mondják ezzel, hogy igazán muszlim életet kívánnak élni. Amikor a nem muszlimok közül sokan a nők és az iszlám kapcsolatára gondolnak, azonnal a többnejűség és a fátyol jut eszükbe.

Azonban a kulturális valóság ennél sokkal összetettebb. Míg a Korán számos verse azt jelenti ki, hogy a nők egyenlőek a férfiakkal, más részekből úgy tűnik, hogy alávetett szerepet jelöl ki számukra. Kétségtelen, hogy számos iszlám országban léteznek olyan szokások — és ezek gyakran az iszlám előtti törzsi iszlám lehetőség vagy más fennmaradt hagyományokban gyökereznek —, amelyek alárendeltté teszik a nőket.

Ugyanakkor az, ahogyan a muszlimok a nők szerepére tekintenek, országról országra — sőt, sokszor még országon belül is — jelentősen eltérő. Az iszlám megítélése az utolsó napi szentek körében Utolsó napi szentekként — az eltérő hitelveink ellenére — hogyan viszonyulhatunk hát a muszlimokkal való kapcsolatunk építéséhez?

Az iszlám jog

Idézzük fel azt is, hogy egyházi vezetőink általában figyelemre méltóan pozitív módon értékelték az iszlám alapítóját. Smith elder — és Parley P. Pratt elder — a Tizenkét Apostol Kvórumából hosszú prédikációkat mondtak, amelyekben nemcsak az iszlám történelmet illetően lenyűgözően tájékozott és méltányos megközelítésről tettek tanúbizonyságot, hanem magát Mohamedet is méltatták.

A rögtön ezután felszólaló Pratt elder a csodálatát fejezte ki Mohamed tanításai, valamint a muszlim társadalom erkölcsei és intézményei iránt. Isten erkölcsi igazságokat adott [ezeknek a vezetőknek] — fogalmazott Spencer W. Kimball elnök, N. Eldon Tanner elnök és Marion G. Iszlám lehetőség elnök —, hogy egész nemzeteket világosítsanak meg, és hogy az egyéneket magasabb szintű megértéshez segítsék.

Mind hisszük például, hogy erkölcsileg felelősséggel tartozunk Istennek; hogy egyaránt kell törekednünk a személyes igazlelkűségre és a jobb s igazságosabb társadalomra; valamint hogy egy nap feltámadunk, és Isten elé vitetünk ítéletre.

A muszlimok és az utolsó napi szentek is hisznek az erős családok alapvető fontosságában, valamint a szegények és szükséget látók megsegítésének isteni parancsában, ahogy abban is, hogy a hitünket a tanítványság cselekedetei révén mutatjuk ki.

Nincs oka annak, hogy az utolsó napi szentek és a muszlimok ne tehetnék meg mindezt egymás mellett élve, vagy akár — amikor erre lehetőség adódik — együttműködve a közösségeikben, ahol egyre gyakrabban vagyunk egymás szomszédai egy egyre inkább szekuláris világban. Lehetőségünk van közösen is megmutatni, hogy a vallásos hit hatalmas jóra vivő erő lehet, nem csupán a viszályok vagy akár az erőszak forrása, amint azt egyes bírálók állítják.

Valamennyien [Istenhez] fogtok visszatérni, és ő iszlám lehetőség fog benneteket azzal kapcsolatban, amiben különböztetek.