Hol fektessen be egy kis pénzt a kereséshez. Hol fektessen be egy kis pénzt

Befektessen kockázatmentes internetes projektbe

Az eljárás megindítása 1 Az Európai Bizottság a továbbiakban: Bizottság A Bizottság az eljárás megindításáról A panasz bizonyítékot tartalmazott a támogatásra, illetve az abból eredő kárra vonatkozóan, és ez elegendőnek bizonyult a vizsgálat megindításához.

Mindazonáltal nem sikerült kölcsönösen elfogadható megoldást találni. Az ennek a szubvencióellenes vizsgálatnak, illetve a külön dömpingellenes vizsgálatnak a keretében végzett, kárról, ok-okozati összefüggésről és uniós érdekről szóló elemzések értelemszerűen megegyeznek, mivel az uniós gazdasági ágazat meghatározása és a mintában szereplő uniós gyártók mindkét vizsgálatban azonosak, és a figyelembe vett időszak és a vizsgálati időszak is megegyezik.

A kínai kormány eljárás megindításával kapcsolatos észrevételei 5 A kínai kormány azt állította, hogy a vizsgálatot nem kellene megindítani, mivel a panasz nem felel meg a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás a továbbiakban: SCM-megállapodás A kínai kormány szerint nem volt elegendő bizonyíték a kiegyenlíthető támogatások, a kár, valamint a támogatott behozatal és a kár közötti ok-okozati összefüggés fennállására. A panaszban benyújtott bizonyítékok e szakaszban észszerűen a panaszos rendelkezésre álló információkat tartalmazták.

A bizonyítékok elegendő jellegéről szóló feljegyzésben bemutatottak szerint, amely tartalmazza minden olyan bizonyíték Bizottság általi értékelését, amelyek a Kínai Ala bináris opciókhoz és Egyiptommal kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére állnak, és amelynek alapján a Bizottság elindította az eljárást, a bizonyítékok — az eljárás megindítási szakaszában — elegendőnek bizonyultak annak alátámasztására, hogy a vélelmezett támogatások meglétük, összegük és jellegük tekintetében kiegyenlíthetőek.

A panasz ezen túlmenően az uniós gazdasági ágazatot ért kár fennállására befektessen kockázatmentes internetes projektbe is elegendő bizonyítékkal szolgált, amelynek hátterében a támogatott behozatal állt. A Bizottság megállapította, hogy a kínai kormány nem vitatja az ilyen tervek, programok és ajánlások létezését, csak azt, hogy azok milyen mértékben kötelező erejűek, illetve milyen mértékben fedik le az üvegrostszövet-ágazatot.

A kínai kormány nem adott elő semmilyen olyan bizonyítékot, amely azt mutatná, hogy ezek a nyilatkozatok az érintett termékre nem alkalmazandók.

A Bizottság megállapította, hogy ez az állítás összefügg a fent már idézett állítással, és hogy a panasz megemlítette többek között a kínai banktörvényt, amely — mint azt a kínai kormány sem vitatja — a kínai joganyag része.

A Bizottság azt is kiemelte, hogy a közelmúltbeli uniós szubvencióellenes vizsgálatok eltérő következtetést vontak le ez ügyben  7. A Bizottság azonban megállapította, hogy a kínai üvegrostszövet-gyártók tulajdonában lévő külföldi vállalatoknak adott támogatások előnyt jelenthetnek a gyártók számára.

tokenek vásárlása hogyan lehet 5 millió pénzt keresni online

A Bizottság tudomásul vette ezt az észrevételt, de kiemelte, hogy ez nem vonatkozik a panaszban említett valamennyi programra és különböző nemzeti, regionális vagy helyi kormányhatósági szintre. Ezenfelül a gyorsított értékcsökkenéssel kapcsolatos adóprogram még mindig folyamatos előnyöket nyújthat, gondolva az érintett berendezések élettartama alatti értékcsökkenésre, amely potenciálisan a vizsgálati időszakot fedheti.

A Bizottság azonban azt állapította meg, hogy a panaszban megfogalmazott állításokat alátámasztják az EU közelmúltbeli szubvencióellenes vizsgálatai, amelyek azokban az ügyekben azzal zárultak, hogy külső referenciaértékekre van szükség, amelyeket a Kínai Népköztársaságban uralkodó feltételekhez igazítanak  8. A Bizottság azonban megjegyezte, hogy a korábbi és jelenlegi dömpingellenes vizsgálatokban tett ténymegállapítások ugyanarra a támogatási programra vonatkoznak, mint amelyeket a panaszban a panaszban állítottak.

Az eljárás megindítását követően a kínai kormány azt is előadta, hogy a  és közötti években jelentős változások és reformok mentek végbe a pénzügyi szektorban, és ezért a panasz nem alapulhat semmilyen korábban fennálló helyzetre. A Bizottság azonban megjegyezte, hogy a panaszos további bizonyítékokat is benyújtott a panaszban arról, hogy a támogatási programok jelentős változtatás nélkül továbbra is fennállnak.

A Bizottság arra is emlékeztetett, hogy a kínai kormány nem szolgáltatott olyan bizonyítékot, amely cáfolta volna, hogy a szóban forgó programok folytatódtak.

3 módszer a devizába és a részvényekbe történő befektetésre

Ezért az eljárás megindításának szakaszában a rendelkezésre álló bizonyítékok inkább azt mutatták, hogy nem történt jelentős változás a szóban forgó támogatási programban. Végül ezt ez a vizsgálat is megerősítette. A Bizottság véleménye szerint a panaszos a számára rendelkezésre álló mértékben elegendő bizonyítékkal szolgált az előnyről és az egyedi jellegről. Mindenesetre a Bizottság megvizsgálta a panaszban megadott információkat, és saját értékelést készített a bizonyítékok elegendő jellegéről szóló feljegyzésben lévő összes lényeges elemről, amelyet az eljárás kezdeményezése után nyílt aktában közzétettek.

A kínai kormány az eljárás megindítását követően megismételte észrevételeit, de nem nyújtott be további bizonyítékot. A Bizottság kijelentette, hogy az ezen SETC-övezeti vállalatok által kapott összes támogatást ki kívánja vizsgálni, függetlenül azok forrásától. A Bizottság tudomásul vette a kínai kormány aggályait, ám mégis úgy ítélte meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, amelynek alapján vizsgálat indítható a SETC-övezeti vállalatoknak nyújtott állítólagos kiegyenlíthető támogatások ügyében, azok forrásától függetlenül.

Ráadásul a kínai kormány szerint a Bizottság nem egyeztette ezeket a kiigazításokat. Ami Oroszországot illeti, az uniós gyártókkal kapcsolt viszonyban lévő üvegrostszövet-gyártók importadatai alapján vetették össze és igazították ki az importadatokat; ilyen ismert üvegrostszövet-gyártók egyedül az oroszországi befektessen kockázatmentes internetes projektbe voltak.

Ahol ma nyereségesen pénzt fektethet be

Ezt a módszertan elfogadhatónak tartották, amely pontos becslést ad az érintett termék Oroszországból történő behozatalára. A Bizottság a vizsgálat során ugyanilyen módon — a lenti preambulumbekezdésben bemutatottak szerint — összevetette az Eurostat TARIC-szintű adatait azon ismert kínai gyártók adataival, amelyek a mintavétel során jelentkeztek.

Az üvegrostszövet-kivitel kínai együttműködő exportáló gyártók által bejelentett mennyisége az Eurostat által az adott TARIC-kódok alatt nyilvántartásba vett behozatalok összességét képviselte, és ezért úgy tekintették, hogy az összes kivitel az érintett termék volt.

A Bizottság ezért elutasította ezt az állítást. Ráadásul ezek a terméktípusok eltérő fizikai és műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, ami viszont meghatározza a végfelhasználásukat. Az eljárás megindításakor a panaszos elégséges bizonyítékot nyújtott be a vizsgált termék költségeiről és árairól.

Az, hogy a terméknek különböző típusai léteznek, amelyek gyártási folyamatai, költségei és értékesítési eljárásai lehetnek, nem jelenti automatikusan azt, hogy a piac szegmentált. Megjegyzendő, hogy az alaprendelet Mivel a Kínában gyártott terméktípusok költségei és árai természetükből adódóan bizalmas adatok, és nem állnak a panaszos rendelkezésére, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a panasz a panaszostól indokoltan és célszerűen elvárható információkat tartalmazott, amelyek elégséges az eljárás megindításához.

Ezért tényszerűen nem helytálló az az állítás, hogy a három terméktípus — WR, NCF és CM — eltérő fizikai és műszaki jellemzőkkel rendelkezik, ami viszont meghatározza a végfelhasználásukat. A panaszban és a — preambulumbekezdésben kifejtettek befektessen kockázatmentes internetes projektbe — és ezt a kínai kormány sem vitatta — az érintett terméket a kompozit anyagokat előállító iparágban a hőre lágyuló és hőkezelt gyanták megerősítésére használják. A felhasználási területek sokszor átfedik egymást; a szövettípust a felület kinézetétől, a befektessen kockázatmentes internetes projektbe, a készterméket érő feszültséghatásoktól és az alkalmazási technikától függően választják ki.

Bizonyos terméktípusok különösen alkalmasak a zárt öntéses gyártási technikákra vagy a kézi szerelésre. Az NCF-t tengerészeti termékek hajótörzs és -fedélzetjárművek karosszériaelemeinek pl. A CM-et zárt öntéses alkalmazásokban használják fel járműszekrények és karosszériaelemek, tengerészeti termékek hajótörzs és -fedélzetszélmalmok burkolatainak és hobbijárművek előállításához.

A Bizottság éppen ezért gyűjt adatokat a terméktípusok részletes osztályozása alapján. Ez az osztályozás a szövetformák mellett különbséget tett az értékesítési formák, a felhasznált üveg típusai, valamint befektessen kockázatmentes internetes projektbe előfonat súlya és sűrűsége szerint is.

Az áralákínálás terméktípusonkénti összehasonlítás alapján számolták ki, így mindezeket a jellemzőket figyelembe vették, amikor a Kínai Népköztársaságból származó behozatalt összehasonlították az uniós gyártóktól származó üvegrost szövettel. Ezért a Bizottság ezt befektessen kockázatmentes internetes projektbe érvet elutasította. Ráadásul a vizsgálat kimutatta, hogy a kínai exportáló gyártók és az egyiptomi exportáló gyártók nem teljesen eltérő formájú üvegrost szöveteket exportálnak.

Ennek alapján az információknak elégségesnek kell lenniük, de ugyanakkor a panaszostól indokoltan és célszerűen elvárható információkat kell tartalmazniuk. Mivel költségre és az árra vonatkozó információk természetükből fakadóan bizalmas adatok, az eljárás megindításának szakaszában a panaszostól nem volt indokoltan és célszerűen elvárható, hogy pontos adatokat szolgáltasson a harmadik országbeli vállalatok által exportált terméktípusok költségéről és áráról.

Ugyanakkor a benyújtott információkat elégségesnek ítéltél a vizsgálat megindításához, mivel azok az Eurostat kínai importárakra vonatkozó statisztikáin alapultak. Ezért ezt az állítást a vizsgálatban használt adatok szempontjából is vitathatónak ítélték meg. Ezt az állítást befektessen kockázatmentes internetes projektbe bizonyítékkal sem támasztották alá. A panaszban benyújtott bizonyíték bemutatta, hogy mind az egyiptomi, mind a kínai importárak jelentősen alákínáltak az uniós áraknak.

  1. Tartományi kereskedés bináris opciós platform
  2. Vezetőt vált a Daimler, mert nem akar lemaradni az átalakuló járműpiacon - csepeligsm.hu
  3. Hol lehet befektetni: nyereségszerzés céljából történő befektetések.
  4. A nominális díjak növekedése kevesebb, mint a válság előtti szint.
  5. Hol fektessen be egy kis pénzt a kereséshez. Hol fektessen be egy kis pénzt
  6. Vezetőt vált a Daimler, mert nem akar lemaradni az átalakuló járműpiacon mfor.
  7. Скалы, освещенные красным, словно бы размывались скоростью их Движения.
  8. Затем аппарат промчался мимо рядов цилиндров, неподвижно покоившихся на своих направляющих.

Ahogy azt a Bizottság a vizsgálat során megállapította és a preambulumbekezdésben kifejtette, a mintában szereplő befektessen kockázatmentes internetes projektbe exportáló gyártók a vizsgálati időszak alatt jelentős mértékben alákínáltak az uniós gazdasági ágazat árainak.

Ennek oka az, hogy az ezekből az országokból érkező behozatalok közötti verseny, valamint az ezekből az országokból érkező behozatalok és az uniós gazdasági ágazat által gyártott és az uniós piacon értékesített hasonló termék közötti verseny feltételei nagyon eltérőek.

A kínai kormány azzal érvelt, hogy a kínai üvegrost szövet nem áll versenyben az egyiptomi üvegrost szövettel, mivel i. A panasz számos elemet tartalmazott a két érintett országból származó behozatalok összevont értékeléséről is különösen azt, hogy a támogatás becsült összege egyik ország esetében sem volt csekély összegű  9hogy a behozatal volumene mindegyik országnál jelentős  10valamint hogy az érintett országok versengenek egymással, a hasonló termékkel és a harmadik országokkal, befektessen kockázatmentes internetes projektbe említett országok által exportált termékek pedig ugyanazokkal tulajdonságokkal és végfelhasználással rendelkeznek, mint a hasonló termék  11amelyekről a vizsgálat elindításakor megállapították, hogy eleget tettek bizonyítási kötelezettségüknek.

A vizsgálat során tovább elemezték ezt a bizonyítékot, és a Bizottság megerősítette, hogy — a — preambulumbekezdésben részletesen kifejtettek szerint — a kumulálás feltételei teljesülnek. A panaszban bemutatott bizonyíték alapján a két országból érkező üvegrostszövet-behozatal versenyben áll egymással és a hasonló termékkel, valamint a harmadik országokból érkező behozatalokkal. A Kínából és Egyiptomból származó behozatalok ugyanazokkal a terméktulajdonságokkal és felhasználásokkal rendelkeznek, továbbá az uniós gazdasági ágazat által és a harmadik országokban gyártott üvegrost szövettel közvetlenül versengve értékesítik őket a fogyasztóknak szerte az Unióban.

Emellett a panaszos nem szolgáltatott információkat számos kármutatóról sem. Megismételjük, hogy a panaszban részt nem vevő uniós gyártók értékesítési és termelési adatai nem álltak a panaszos rendelkezésére. A panaszos tehát olyan becsléseket nyújtott be, amelyek indokoltan és célszerűen elvárhatóak, valamint kellően pontosak voltak, és megfeleltek az alaprendelet A kár megfelelő bizonyításához nem kötelező az alaprendelet 8.

A Bizottság emellett minden idevágó kármutatót figyelembe vett a vizsgálatban. A kínai kormány szerint  és a panasz vizsgálati időszaka között az uniós gazdasági ágazat jól állt, és alapvetően az összes kármutató pozitívan alakult, illetve állandó szinten maradt.

milyen könnyű sokat és gyorsan pénzt keresni hogyan lehet pénzt keresni sokat és gyorsan

Az uniós gazdasági ágazat termelése, értékesítése és piaci részesedése jelentősen visszaesett. A panaszosok kénytelenek voltak visszafogni beruházásaikat, és csökkenteni a foglalkoztatást. A panaszt támogató uniós gyártók készletei nőttek, nyereségességük pedig visszaesett.

Hol fektessen be egy kis pénzt a kereséshez. Hol fektessen be egy kis pénzt

A kínai kormány a végső tájékoztatáshoz fűzött észrevételeiben megjegyzéseket tett ezekről a mutatókról  Ezekkel az észrevételekkel e rendelet 5. A panasz bemutatta, hogy a harmadik országbeli kapcsolt vállalkozásoktól származó import alacsony volumene miatt nem okozhatott jelentős kárt. A kármutatóknak a panaszos által elvégzett elemzése továbbá kimutatta, hogy a kár nem magyarázható az uniós piacon tapasztalható kereslet-visszaeséssel, mivel piaci részesedésük elvesztése azt igazolja, hogy értékesítési veszteségük jóval meghaladta a fogyasztás csökkenését.

Emellett a panaszos elemezte a kár más lehetséges okait is, mint például az uniós gyártók teljesítményét, az uniós gyártók exportteljesítményét és a más harmadik országokból származó behozatalokat. A végső tájékoztatást követően a kínai kormány az eljárás megindításához fűzött észrevételeiben nem terjesztett elő új érveket.

Ráadásul az uniós gyártók többsége vertikálisan nem integrált. Mindemellett a mintában szereplő összes uniós gyártó független bináris opciók walt disney értékesített. Ezért a panaszos gyártóknak csökkent az értékesítése és piaci részesedése a panaszhoz nem csatlakozó gyártókkal szemben, ami szintén egy valószínű indok arra, hogy a panaszos gyártók értékesítése volumene csökkent, és nem tudták növelni az áraikat a panasz szerinti vizsgálati időszakban.

Így nem csak a panaszos és a panaszhoz nem csatlakozó uniós gyártók versengenek egymással az uniós piacon, befektessen kockázatmentes internetes projektbe maguk is a panaszos uniós gyártók is egymás versenytársai. Ez nem tekinthető olyan tényezőnek, amely lazítja a szubvencionált behozatalok és a teljes uniós gazdasági ágazat által elszenvedett jelentős kár közötti okozati összefüggést.

A jelentős kárra vonatkozóan egy érvényes minta alapján tett megállapítások a gazdasági ágazat egészének értékelésén alapulnak, beleértve a panaszostól és a panaszhoz nem csatlakozó szereplőktől kapott adatokat is mikro- és makroadatok. Ráadásul a kár meghatározása nem a panaszos uniós gyártókra szorítkozik, hanem az uniós gazdasági ágazat egészét érinti. A kínai kormány kijelentette, hogy ez megakadályozta őt abban, hogy megfelelően megcáfolja a kárra vonatkozóan a panaszos által tett állításokat.

A Bizottság emlékeztet arra, befektessen kockázatmentes internetes projektbe az alaprendelet A kínai ezzel kapcsolatos állításait ezért a Bizottság elutasította.

Az egyiptomi kormány eljárás megindításával kapcsolatos észrevételei 54 Az egyiptomi kormány azt állította, hogy a vizsgálatot nem kellene megindítani, mivel a panasz nem felel meg a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás Az egyiptomi kormány szerint nem volt elegendő bizonyíték a kiegyenlíthető támogatások, a kár, valamint a támogatott behozatal és a kár közötti okozati összefüggés fennállására. A Bizottság a fenti 6 preambulumbekezdésben említettekkel azonos okokból elutasította az állítást.

A panaszban előterjesztett bizonyítékokra és kiváltképp a Kína és Egyiptom közötti megállapodásokra, valamint e megállapodások céljaira tekintettel azonban a Bizottság úgy véli, hogy a panaszos a számára rendelkezésre álló mértékben elegendő bizonyítékkal befektessen kockázatmentes internetes projektbe, amelyek azt mutatták, hogy a kedvezményes hitelnyújtáson keresztül megvalósított támogatásnyújtás az egyiptomi kormánynak tulajdonítható.

A Bizottság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos a számára rendelkezésre álló mértékben elegendő meggyőző bizonyítékkal szolgált az ilyen adóelőnyökkel kapcsolatos jogszerzésre vonatkozóan. A Bizottság elismerte, hogy csak a nyersanyagokra kivetett importvámok túlzott mértékű elengedése kiegyenlíthető támogatás, és erre a vizsgálat során külön figyelmet fordított. A Bizottság megállapította továbbá, hogy az egyiptomi kormány észrevétele a termelő berendezésekre nem vonatkozik.

A Bizottság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos a számára rendelkezésre álló mértékben elegendő bizonyítékkal szolgált. A Bizottság megállapította, hogy az egyiptomi kormány a vizsgálatot megelőző konzultációk során nem szolgáltatott bizonyítékot az ilyen objektív feltételekkel kapcsolatban.

az opciók példája csere és opciók

A külön dömpingellenes vizsgálathoz fűzött észrevételek 61 A végleges tájékoztatást követően a Yuntianhua csoport azt állította, hogy nem tartja helyénvalónak, hogy a külön dömpingellenes vizsgálatban helyettesítették a termelési tényezőket, és arra kérte a Bizottságot, hogy a csoport exportáló gyártóira vonatkozó dömpingkülönbözetet az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, A Yuntianhua csoport szerint a szubvencióellenes vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy az üvegrost szövet alapanyagait megfelelő ellenszolgáltatásnál kisebb összeg fejében bocsátották rendelkezésre.

A csoport érvként azt is előadta, hogy a szubvencióellenes vizsgálat során elfogadták, hogy az üvegrost szövet alapanyagait torzításmentes piaci értéken szerezték be, mivel az alapanyag- és nyersanyagszállítók forgalmát vették alapul a támogatás által biztosított előny kiszámításához.

7 konkrét példa - hová fektessen pénzt, hogy működjön, amelyet tovább elemzünk

Ezért a dömping meghatározása céljából felhasznált módszertant érintő észrevételeket az említett vizsgálattal összefüggésben kell benyújtani.

A Bizottság emlékeztetett arra, hogy az, hogy az alap- és nyersanyagokat szállító kapcsolt vállalkozások forgalmát vette alapul, nem jelenti azt, hogy elfogadja e szállítmányok torzított piaci értékét.

Éppen ellenkezőleg, a forgalmat felosztási kulcsnak tekinti, amely lehetővé teszi az exportáló gyártóknak juttatott megállapított támogatások megbízható felosztását. Ebben az összefüggésben sokféle elemet holisztikusan vizsgálnak. Így az a tény, hogy a 2. A Yuntianhua csoport érveit ezért elutasították.

Vezetőt vált a Daimler, mert nem akar lemaradni az átalakuló járműpiacon

Ezek az elemek a párhuzamos dömpingellenes eljárás végső tájékoztatásában nem szerepeltek, amely ily módon nem tartalmazza ezeket az alapvető ténymegállapításokat és szempontokat. Ennek megfelelően ezek nem új ténymegállapítások, hanem egyszerűen az érdekelt felek észrevételeire adott válaszok. Ezeket az új állításokat csak a jelen szubvencióellenes eljárás keretében nyújtották be. A dömpingellenes eljárásban a szegmentáltsággal kapcsolatban felvetett egyetlen állítás úgy szólt, hogy az uniós gyártók csak vevőspecifikus OEM-termékeket gyártanak, és nem szabadna semmilyen intézkedést megszabni az OEM-szegmens tekintetében.

Ezeket az érveket a dömpingellenes rendelet  14 preambulumbekezdése maradéktalanul kezelte. Ezért a Bizottság ezekkel az új észrevételekkel a dömpingellenes tájékoztatás keretében még nem foglalkozhatott. A végleges dömpingellenes rendelet tartalmazta az összes alapvető ténymegállapítást és megfontolást, amelyek alapján a Bizottság meghozta a döntését a dömpingellenes eljárással kapcsolatban, és kimerítően foglalkozott minden érvvel, amelyet az említett eljárás keretében felvetettek.

Hogyan válasszunk win-win lehetőséget pénzbefektetéskor?

A szubvencióellenes eljárás ténymegállapításai nem befolyásolják a végleges dömpingellenes rendeletben meghatározott érvelést. Ezért ezeknek a pontoknak az ezen állítást felvető fél és más felek helyzetében semmilyen hatásuk nincs. A Bizottság ennek ellenére úgy döntött, hogy további lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy észrevételeket tegyenek e pontokkal kapcsolatban.

Ami azt illeti, még ha maguk semmilyen változást nem is vezettek be és így a Bizottság elvben nem is volt köteles ezekkel foglalkozni sem a tájékoztatás kiegészítésében, sem a végleges rendeletbene pontok bekerültek a végleges tájékoztatás kiegészítésébe.

egy opció azonnali ára ahol nagy pénzt keresnek

Mindezen okokból kifolyólag a Bizottság ezeket az állításokat elutasította. Az egyetlen eltérés az, hogy a feleknek a jelen eljárásban későbbi szakaszban volt lehetőségük észrevételeket tenni, és további észrevételeket tettek. A Bizottság köteles volt ezekre az észrevételekre válaszolni, és azt e rendeletben meg is tette.

Először is, mint azt a felek által a jelen eljárásbeli végleges tájékoztatással kapcsolatban tett észrevételekre adott befektessen kockázatmentes internetes projektbe, különösen az preambulumbekezdésben kifejtette, a Bizottság maradéktalanul kezelte a kétszeres beszámítás potenciális problémáját, és bőséges lehetőséget biztosított valamennyi fél számára arra, hogy a jelen eljárás során észrevételeket nyújtson be.

Ezt az akkoriban folyamatban lévő dömpingellenes eljárás keretében nem tehette meg. Másodszor, a Bizottság megjegyzi, hogy az olyan, azonos országból származó azonos termékre irányuló külön dömpingellenes és szubvencióellenes eljárások keretében, amelyek esetében a kiegyenlítő vámok kivetésére később kerül sor, mint a dömpingellenes vámok kivetésére, nincs más lehetőség, mint módosítani a korábban kivetett dömpingellenes vámokat.

Ezt az új kiegyenlítő vámok figyelembevétele, ugyanakkor pedig a kétszeres beszámítás megelőzése, és adott esetben, amennyiben alkalmazandó, az alacsonyabb vám szabályának tiszteletben tartása érdekében kell elvégezni. E célból ezekben az esetekben a jogalkotás azt a technikát alkalmazza, hogy kivetik a vonatkozó kiegyenlítő vámokat, majd egyidejűleg ugyanazon rendelettel módosítják a vonatkozó alkalmazandó dömpingellenes vámokat.

A vonatkozó értékeléseket és állításokat maradéktalanul kezelte a jelen rendelet, amely a végleges befektessen kockázatmentes internetes projektbe rendelet módosításának is az alapja.